Privacyverklaring

 

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat. 

AVG bij praktijk De KlimOp! – de hoofdlijnen

In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

U als betrokkene
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG bij praktijk De KlimOp! – nader uitgewerkt

 1. Uw persoonsgegevens in onze administratie.
 2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier.
 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 4. Uw gegevens op de nota.
 5. Privacy in de correspondentie.
 6. Privacy aan de voordeur.
 7. Privacy in de wachtkamer.
 8. Privacy in de spreekkamer.
 9. Beveiliging digitale gegevens.

Uw persoonsgegevens in onze administratie

 

 1. Uw persoonlijke gegevens in een dossier

 

 1. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.

 

 1. Uw gegevens op de nota

 

 1. Privacy in de correspondentie

 

 

 1. Privacy aan de voordeur.

 

 1. Privacy in de wachtkamer

 

 1. Privacy in de spreekkamer.

 

 1. Beveiliging digitale gegevens.