Links

Achter de Regenboog - Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin. 

 

NVPA Beroepsvereniging: www.nvpa.org

FVB Beroepsvereniging: www.vaktherapie.nl

NVBT Beroepsvereniging: www.vaktherapie.nl

RBCZ Register: www.rbcz.nl

SRVB Register vaktherapeut: www.registervaktherapie.nl 

Psynet-Dalfsen: www.psynet-dalfsen.nl

1nP netwerk van profesionals: www.1np.nl

Overzicht vergoedingen via www.nvpa.org  en www.vaktherapie.nl

of www.zorgwijzer.nl. 

SCAG: www.scag.nl