Aanmelding

Dit kan door verwijzing (bijvoorbeeld door school of huisarts) of door direct contact met mij op te nemen. Na aanmelding volgt een intake-gesprek.
De wachttijd is 1 tot 2 weken voor de intake en 2 tot 3 weken voor de behandeling.
Voor meer informatie kunt u mij ook eerst
bellen 0529 430791.

Tarieven voor 2018

Intake-gesprek (ongeveer 1 uur): € 90,00.

Individuele sessie: € 90,00 per uur. € 70,- voor 45 min.

Ouderbegeleidingsgesprek: € 90,00 per uur.

Telefonisch consult: € 20,00 per 15 min.

Eindrapportage: € 90,00.

Groepssessie: € 60,-

Als lid van de beroepsvereniging FVB en NVPA wordt deze therapie (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen.

 

http://www.vaktherapie.nl/pages/nl/over_vaktherapie/voor_zorgverzekeraars

www.nvpa.org

Uiteraard is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de afgesloten polis en de betreffende verzekeraar. Doe eventueel vooraf navraag bij de verzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt. Belangrijk is te vermelden dat ik als behandelaar aangesloten ben bij de beroepsvereniging NVPA en FVB. 

        Deze kosten gaan niet af van het eigen risico en een verwijzing is niet noodzakelijk!

 

Afspraken die niet worden nagekomen of die niet 1 werkdag van te voren worden afgezegd worden wel in rekening gebracht.Deze worden niet vergoed door de verzekering.

 

  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris voor bijstand. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVPA. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG .